Редица големи концерни изтеглят своите нови електрически модели заради опасност от пожар поради понижената термична стабилност на батериите