Природозащитници подкрепят решението, но твърдят, че компанията трябва да се бори повече, за да намали електронните отпадъци