Фокусът на инвеститорите беше насочен и към първите финансови отчети, рисуващи противоречива картина на фона на продължаващата пандемия