Компанията търси начини да реши казусите с устойчивостта на своите центрове за данни