Великите сили винаги триумфират благодарение на технологичното си превъзходство, днес не е по-различно