Интерес за увеличаване на натиска на София върху Скопие имат хора, които печелят избиратели с националистически реторика, смята той