Бързата мода е една от основните причини за растящия обем от изхвърляни дрехи в света