Вятърните централи, производителите на вятърни турбини и автомобилите на водород се очаква да продължат да имат развитие