Докато щатът търси начин да електрифицира транспорта си, неговата електрическа мрежа остава уязвима за прекъсвания заради неспособността ѝ да покрие търсенето