Силната фискална подкрепа всъщност подсилва ефективността на паричната политика и смекчава дългосрочните разходи от пандемията, смята членът на УС на ЕЦБ