Договорите са успех за европейската компания, която се бори да набере инерция, докато Huawei се сблъсква с проблеми