В публикуваните два дни по-рано данни е пропуснат месец септември