Европейската комисия одобри покупката на CME от чешкия фонд PPF