Комисията ходи по много тънък правен лед, защото по силата на Договора за ЕС няма компетенции в областта на заплащането