Доставките на руски газ към Европа се понижават през септември с 5,7%