Ходът е продиктуван от ускоряване на насочването към оналайн покупки