Намаляват капиталовите и инвестиционните разходи, а законови решения стимулират инвестициите в зелена енергия, коментира Никола Газдов