Около 68% от 2,1 милиона чужденци, живеещи в страната през 2019 г., са граждани на ЕС, както и на Исландия, Норвегия и Лихтенщайн