Демократите работят по контра предложение, като пакетът може да достигне 2,4 трилиона долара