Освен пандемията, рискове са резултата от преговорите за Brexit, търговския протекционизъм и дългосрочните негативни ефекти върху глобалните вериги за доставки