Компанията страда от митата върху части за своите електромобили