Пише се стратегия за устойчив растеж, която трябва да даде рестарт и на нашата икономика за зелени инвестиции