Мярката ще доведе до допълнително намаляване на разходите с 200 млн. евро след 2023 г.