Индустрията трябва да преоткрие себе си, за да оцелее в нисковъглеродната ера