Руското арктическо съоръжение за втечнен природен газ е получило редица предложения за кредитиране от европейски и азиатски финансови институции