Да спиш на гол дюшек направо върху циментовия под за минимум 200 евро на месец – ужасяващата реалност за мнозина