Притеснително е да се поставят под съмнение клаузите на Лозанския договор относно обхвата на проучванията на Турция до 3 мили, смята журналистът