Промените за спорната Наредба Н-18 в Закона за данъка върху добавената стойност са публикувани за обществено обсъждане