Руския иска да изпрати свои следователи по случая в Германия