Инвеститорите отвъд океана бяха под влиянието и на данните за заявленията за обезщетения при безработица