Приемането на законопроекта за вътрешния пазар може да доведе до разпад на децентрализираната система на Обединеното кралство