От учебната 2023/2024 г. предучилищното образование на децата на 4-годишна възраст е задължително, реши парламентът