Град Айдзивакамацу предоставя редица интелигентни услуги на своите жители, свързани с мобилността, образованието, здравеопазването и производството