Smithfield ще се опита да преобърне тенденцията в селското стопанство – един от най-големите индустриални замърсители на парникови газове