След отслабването на влиянието на САЩ бремето за смекчаването на конфликта между двете съседни страни пада върху ЕС