Когато се скъсяват сроковете, е нормално да има риск за потребителите, посочи адвокат Христо Копаранов