Налогът, наречен „солидарност“, щ е засегне 12 хил. души с активи на стойност над 2,7 млн. долара