Очакванията за корпоративната активност в сферата на преките чуждестранни инвестиции са мрачни поне за следващите 18 месеца