След като децата се върнат в училище, може да има прояви на насилие и фрустрация, казва психологът Пламен Димитров