Според изпълнителния директор на Tesla металът е „новото злато“