Някои споразумения ще позволяват на наемателите да отлагат плащането на наеми, ако властите наредят нова блокада заради коронавируса