Работата от вкъщи, перспективите за данъчното третиране, застаряването и липсата на инфлационна заплаха са в ущърб на този клас активи