Стабилността на ценовите равнища е свързана със страха на повечето пазарни участници да влязат в търговията в момента, посочи анализаторът Николай Шуманов