Повече от 200 хиляди души се качват до тях всяка година, има изключително интензивно заблатяване