Рейтинговата агенция очаква страната ни да приеме еврото най-рано в началото на 2024 г.