С подобни патриотични “добри новини” турският президент иска да спечели време и да отвлече вниманието от проблемите на страната