Компанията е заплашена да плати милиони долари за нанесени щети