Техните оценки все още на са толкова раздути колкото при дотком бума