Най-вероятно става дума за природен газ, съобщават двама запознати източници за агенцията