Но освен рисковете за растежа като цяло, ръководството на банката се притеснява и за финансовата система, става ясно от протокола от последната среща